Privacyverklaring

Ingangsdatum: 1 November 2021

Engels
Engels (Brits)
Frans
Duits
Italiaans
Nederlands
Spaans
Portugees
Vereenvoudigd Chinees
Japans
Koreaans
Russisch

MillerKnoll respecteert uw privacy en rechten:

Uw recht op privacy uitoefenen

Inhoudsopgave

 1. Privacy bij MillerKnoll
 2. Bronnen van persoonsgegevens
 3. Persoonsgegevens die wij verzamelen
 4. Hoe wij persoonsgegevens gebruiken
 5. Hoe wij persoonsgegevens uitwisselen
 6. Doorgifte van persoonsgegevens tussen landen
 7. Beveiliging en bewaring
 8. Privacy van kinderen
 9. Mobiele apps, OAuth, en websites van derden
 10. Cookies en op interesses gebaseerde advertenties
 11. Uw privacyrechten
 12. Contactgegevens
 13. Wijzigingen in onze Privacyverklaring
 1. Privacy bij MillerKnoll

  MillerKnoll respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe we uw privacy beschermen bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, en uw keuzes met betrekking tot het gebruik en de verzameling ervan.Deze verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die we verkrijgen van en over personen die gebruik maken van websites, mobiele applicaties, socialmedia-sites of andere digitale eigendommen van MillerKnoll (gezamenlijk de "Website", tenzij anders vermeld), en producten en diensten; de verklaring is echter niet van toepassing op sollicitanten of werknemers.Termen met een hoofdletter die niet in deze Privacyverklaring zijn gedefinieerd, worden uiteengezet op onze Website.

  TDeze Privacyverklaring is van toepassing op alle wereldwijd aan MillerKnoll, Inc., rapporterende dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen van MillerKnol, met inbegrip van Herman Miller, Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman Leather, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollExtra, Knoll Office, KnollStudio, KnollTextiles, Maharam, Muuto, Nemschoff, naughtone, en Spinneybeck | FilzFelt, hierna tezamen aangeduid als "Bedrijven van MillerKnoll", of "MillerKnoll".

  Door onze Website te gebruiken of uw persoonsgegevens met ons te delen, accepteert u de privacypraktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

 2. Bronnen van persoonsgegevens

  Tijdens uw interactie met MillerKnoll kunnen we persoonsgegevens over u verzamelen via de volgende bronnen:

  2.1 Rechtstreeks van u, bijvoorbeeld:

  • door formulieren in te vullen, onder meer op onze Website
  • wanneer u transacties met ons aangaat
  • wanneer u met ons communiceert (waaronder per e-mail en sms)
  • wanneer u onze producten en diensten gebruikt/li>
  • wanneer u een garantieclaim op onze producten indient
  • wanneer u een probleem met onze producten of diensten meldt
   

  2.2 Via technologie wanneer u onze Website bezoekt.

  2.3 Via moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen binnen MillerKnoll.

  2.4 Via derden of openbare bronnen, zoals:

  • Dealers en wederverkopers
  • Dienstverleners
  • Datahandelaren/wederverkopers van data
  • Zakelijke partners
  • Reclamenetwerken
  • Sociale mediaplatformen en -netwerken
  • Openbare websites, overheidsinstanties die openbare registers bijhouden of persoonsgegevens die u op een openbaar forum plaatst
   

  We kunnen persoonsgegevens combineren die we ontvangen via de in deze Privacyverklaring beschreven bronnen, waaronder externe en openbare bronnen, en deze gebruiken of openbaar maken voor de hieronder beschreven doeleinden.

 3. Persoonsgegevens die wij verzamelen

  Welke persoonsgegevens we over u verzamelen hangt af van de manier waarop u onze Website gebruikt of met ons communiceert. Deze persoonsgegevens kunnen zijn:

  3.1 Identificatoren, zoals naam, verzend-/factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres; functie en contactgegevens, browsertype en taal; besturingssysteem; domeinserver; type computer of apparaat; en andere informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Website.

  3.2 Klantgegevens/ financiële gegevens, zoals burgerservicenummer, bankrekeningnummer of creditcardgegevens, of identificatoren van betalingstoepassingen, of andere voor betalingen door u of aan u vereiste gegevens.

  3.3 Commerciële informatie, waaronder gegevens over gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, marketingvoorkeuren, feedback van klanten en informatie over uw Smart Furnishing-voorkeuren (bijv. bureauhoogte) of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of neigingen.

  3.4 Informatie over internet of andere elektronische netwerkactiviteiten, waaronder browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en gegevens over uw interactie met onze Website of advertenties.

  3.5 Geolocatiegegevens via GPS, Wi-Fi en/of mobiele netwerktechnologie in uw apparaat, om te bepalen wat uw locatie en afstand is tot een showroom, winkel, of dealer die onze producten en diensten aanbiedt.

  3.6 Audio-, video- of andere elektronische informatie, zoals de opname van telefonische gesprekken met onze klantenservicecentra of content die u verstrekt.

  3.7 Professionele of arbeidsgerelateerde informatie en andere demografische informatie.

  3.8 Uit de bovenstaande persoonsgegevens afgeleide inferenties die worden gebruikt om eenprofiel over onze klanten samen te stellen.

 4. Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

  We gebruiken de hierboven genoemde informatie voor de volgende zakelijke doeleinden:

  4.1 Voor eigen gebruik, zoals het bijhouden of onderhouden van accounts, het verlenen van klantenservice, het verwerken of uitvoeren van bestellingen en transacties, het natrekken van klantinformatie, het verwerken van betalingen, het verschaffen van financiering en het uitvoeren van analyses. De rechtsgrond voor verwerking is het rechtmatige belang van MillerKnoll om haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen en waar nodig uitvoering te geven aan de contracten die wij met u hebben gesloten.

  4.2 Intern onderzoek voor onderzoek, ontwikkeling en productverbetering. De rechtsgrond voor verwerking is het legitieme belang van MillerKnoll om haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.

  4.3 Controleren of handhaven van de kwaliteit of veiligheid van een dienst of product en verbeteren, upgraden of optimaliseren van de dienst of het product. De rechtsgrond voor verwerking is het legitieme belang van MillerKnoll om haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.

  4.4 Kortstondig tijdelijk gebruik, zoals personalisering van advertenties die worden weergegeven in het kader van dezelfde interactie. De rechtsgrond voor verwerking is het legitieme belang van MillerKnoll om haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.

  4.5 De auditprocedure met betrekking tot een actuele interactie met de consument en gelijktijdige transacties. De rechtsgrond voor verwerking is het legitieme belang van MillerKnoll om haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.

  4.6 De auditprocedure met betrekking tot een actuele interactie met de consument en gelijktijdige transacties. De rechtsgrond voor verwerking is het legitieme belang van MillerKnoll om haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.

  4.7 De auditprocedure met betrekking tot een actuele interactie met de consument en gelijktijdige transacties. De rechtsgrond voor verwerking is het legitieme belang van MillerKnoll om haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.

  4.8 Voor door u toegestane diensten van derden. De rechtsgrond voor verwerking is uw toestemming.

  We kunnen geanonimiseerde of samengevoegde gegevens ook gebruiken voor aanvullende doeleinden.

 5. Hoe wij persoonsgegevens uitwisselen

  We kunnen de over u verzamelde persoonsgegevens delen met de volgende entiteiten of in de volgende situaties:

  5.1 Gelieerde ondernemingen We kunnen sommige of al uw persoonsgegevens delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen binnen MillerKnoll.

  5.2 Dienstverleners We kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners om namens ons functies en diensten aan te bieden, om onze producten of diensten te leveren en/of om onze taken uit te voeren, zoals productbezorgdiensten, betalingsverwerkers, aanbieders van gegevenshosting en -opslag, klantenservice, dienstverleners op het gebied van marketing en data-analyse.

  5.3 Geautoriseerde dealers We kunnen uw persoonsgegevens delen met geautoriseerde dealers ten behoeve van verkoop, leasing/verhuur, klantenservice, maar ook voor het genereren van leads en voor de marketingdoeleinden van de dealers zelf.

  5.4 Professionele adviseurs We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze accountants, advocaten en andere professionele adviseurs die ons bijstaan bij onze bedrijfsvoering.

  5.5 Met derden in het geval van bedrijfsveranderingen. We kunnen bedrijven of activa kopen of verkopen. In het geval van een overname, fusie, reorganisatie, verkoop van activa, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen deel uitmaken van de overgedragen activa.

  5.6 Om juridische, veiligheids- en beveiligingsdoeleinden. We kunnen persoonsgegevens openbaar maken aan anderen (inclusief wetshandhavers, overheidsinstanties en regelgevende instanties) als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer we van mening zijn dat het openbaar maken van dergelijke informatie noodzakelijk of raadzaam is om de rechten en eigendommen of de veiligheid van onszelf of anderen te beschermen en verdedigen. We kunnen verplicht worden om persoonsgegevens openbaar te maken naar aanleiding van een wettig verzoek van overheidsinstanties (zoals een gerechtelijk bevel), onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten. We kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken om fraude of beveiligingsproblemen op te sporen en/of op te lossen.

  5.7 Met specifieke partners en digitale reclamenetwerken voor gerichte marketing We kunnen persoonsgegevens die we over u hebben uitwisselen met niet-gelieerde derden (specifieke partners en digitale reclamenetwerken) voor marketing van vergelijkbare producten of diensten.

  5.8 Toestemming We kunnen persoonsgegevens die we over u hebben met uw toestemming of op uw aanwijzing uitwisselen met niet-gelieerde derden.

  Volgens de Californische wet moeten organisaties kenbaar maken of bepaalde categorieën informatie worden verzameld, “verkocht” of overgedragen voor een “zakelijk doel” van een organisatie (zoals deze begrippen worden gedefinieerd in de Californische wet). Hier vindt u een lijst met de categorieën informatie die wij verzamelen en delen. Deze lijst is zeer uitgebreid en kan derhalve verwijzingen bevatten naar soorten informatie die wij over andere personen dan uzelf delen.

 6. Doorgifte van informatie tussen landen

  MillerKnoll is een Amerikaanse onderneming met vestigingen in landen over de hele wereld. Bevoegde MillerKnoll-medewerkers en derden die namens ons handelen kunnen persoonsgegevens die van u zijn verzameld inzien, gebruiken en verwerken in een ander land dan dat van u, waar mogelijk andere, minder strikte gegevensbeschermingswetten gelden.

  MillerKnoll hanteert een wereldwijd privacybeleid bij het verwerken van persoonsgegevens, zodat de over u verzamelde persoonsgegevens krachtens uiteenlopende wetten worden beschermd. MillerKnoll geeft persoonsgegevens door aan de landen waarin we actief zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder regels en voorschriften met betrekking tot de beveiliging, verwerking en aanvaardbare overdrachtsmechanismen.

 7. Beveiliging en bewaring

  We gebruiken redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aangezien het internet echter geen 100% veilige omgeving is en geen enkel beveiligingssysteem waterdicht is, kunnen we de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen. We raden u ten zeerste aan om geen vertrouwelijke informatie via e-mail aan ons of via onze Website kenbaar te maken

  We bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de vermelde doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of verwerkt te verwezenlijken, en daarna alleen voor rechtmatige doeleinden of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

 8. Privacy van kinderen

  Onze Website is niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door personen onder de 16 jaar. Als u niet ten minste 16 jaar oud bent, mag u onze Website niet raadplegen, gebruiken of zich hierop aanmelden. We verzamelen, gebruiken, delen of verkopen niet bewust persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar. Als u denkt dat we dit ten onrechte hebben gedaan, laat het ons dan weten en we zullen uw account opheffen en uw accountgegevens verwijderen.

 9. Mobiele apps, OAuth, en websites van derden
   

  9.1 Mobiele Applicaties
  MillerKnoll heeft mogelijk mobiele applicaties die u kunt downloaden op uw mobiele apparaat (de “Applicaties”). Wanneer u de Applicaties downloadt, kan het zijn dat u ons voorziet van persoonsgegevens of dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen. Elke Applicatie bevat een Privacyverklaring die u informeert over hoe we omgaan met nieuwe of andere persoonsgegevens die via de applicatie wordt gedeeld. Verder worden de hierboven genoemde, via de Applicaties verzamelde persoonsgegevens gebruikt en gedeeld zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

  Bepaalde kenmerken en functionaliteiten van de Applicaties zijn gebaseerd op uw locatie. Om deze kenmerken en functionaliteiten te kunnen aanbieden, kunnen we, als u daarvoor toestemming geeft, geolocatiegegevens verzamelen van uw mobiele apparaat, draadloze netwerkaanbieder en/of bepaalde externe dienstverleners. Het verzamelen van dergelijke informatie vindt alleen plaats wanneer u uw mobiele apparaat gebruikt. U kunt weigeren dat dergelijke informatie wordt verzameld of locatiediensten op uw mobiele apparaat uitschakelen, maar daarmee beperkt u bepaalde kenmerken en functionaliteiten.

  9.2 Standard Open Authorization en soortgelijke technologie ("OAuth")
  Naast het in deze Privacyverklaring genoemde gebruik van of toegang tot uw persoonsgegevens, en als u ervoor kiest om in te loggen op onze Website met uw inloggegevens van externe applicaties, hebben deze externe applicaties en diensten toegang tot uw persoonsgegevens via OAuth, mits u hier toestemming voor geeft. We kunnen OAuth ook gebruiken om uw door ons opgeslagen persoonsgegevens uit te wisselen zonder uw inloggegevens te delen

  9.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van externe websites of diensten die zijn gelinkt naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud op dergelijke websites of diensten; deze Privacyverklaring is niet op hen van toepassing. Het Privacybeleid van deze gekoppelde websites kan verschillen van onze Privacyverklaring. Voor uw surfgedrag en interactie met een externe website of dienst, ook die welke een link op onze Website hebben, gelden de eigen regels en het Privacyverklaring van die derde partij. U bezoekt deze gekoppelde websites op eigen risico. U moet altijd de Privacyverklaring van een gekoppelde website lezen voordat u uw persoonsgegevens op een dergelijke website kenbaar maakt.

 10. Cookies en op interesses gebaseerde advertenties

  We gebruiken cookies, webbakens en andere technologieën voor het automatisch verzamelen en volgen van gegevens (tezamen de "Cookies") om bepaalde soorten informatie te ontvangen en op te slaan telkens wanneer u via uw computer of mobiele apparaat actief bent op onze Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen bij het raadplegen van bijna alle Websites of bij het openen van sommige e-mails. Met Cookies kan een website informatie over u onthouden, zoals uw gebruikersvoorkeuren, unieke identificatiegegevens en andere informatie. We gebruiken in het bijzonder Cookies om uw ervaring te personaliseren wanneer u onze Website bezoekt, om uw computer om veiligheidsredenen op unieke wijze te identificeren, en om ons en onze externe dienstverleners staat te stellen namens ons advertenties op internet te plaatsen.

  Wij en onze leveranciers, en onze andere derden, maken gebruik van op interesses gebaseerde reclame om advertenties en gepersonaliseerde content aan te bieden die wij en andere adverteerders voor u interessant achten. Externe leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebruik van uw persoonsgegevens die via de cookies zijn verzameld.

  Advertenties kunnen u worden aangeboden op basis van uw online of mobiele gedrag (op onze Website en op de websites van derden), uw online zoekgedrag, uw reacties op een van onze advertenties of communicatie-uitingen, de pagina's die u bezoekt, uw geografische locatie, of andere informatie. De leveranciers waarmee wij samenwerken om op interesses gebaseerde reclame aan te bieden, kunnen lid zijn van zelfregulerende instanties, zoals Network Advertising Initiative (NAI) en Digital Advertising Alliance (DAA). Voor Websites gericht op personen die zich bevinden in de Europese Unie, kunnen wij samenwerken met leveranciers die lid zijn van de European Digital Advertising Alliance (eDAA). Klik op de links om een keuze te maken met betrekking tot op interesses gebaseerde reclame, of klik op het pictogram AboutAds in een willekeurige advertentie van MillerKnoll. Volg de instructies om u af te melden (opt-out).

  Indien u wijzigingen aanbrengt in computers, apparaten of browsers; gebruikmaakt van meerdere computers, apparaten of browsers; of uw cookies verwijdert, kan het zijn dat u dit proces moet herhalen voor iedere computer, ieder apparaat of iedere browser. Wanneer u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde reclame, dan meldt u zich niet af voor alle advertenties, maar slechts voor de op interesses gebaseerde reclame van MillerKnoll of zijn vertegenwoordigers.

  U kunt op onze Website of andere websites of webdomeinen ook advertenties te zien krijgen voor derden, al naar gelang uw bezoeken aan en activiteiten op onze Website en andere websites of webdomeinen.

  VBezoek elke MillerKnoll-website om de desbetreffende lijst met cookies in hun cookieverklaring te raadplegen en om meer te weten te komen over hoe u uw cookie-instellingen kunt bijwerken.

 11. Uw privacyrechten

  U kunt uw rechten uitoefenen via het Privacy Rights Portal.

  11.1 Recht om u af te melden voor marketing (opt-out)

  Promotionele e-mails. U kunt zich afmelden voor bepaalde toekomstige e-mailcommunicaties van ons door op de link 'Unsubscribe' onderaan de e-mails die u van ons ontvangt te klikken. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke verzoeken tijdig te verwerken. U kunt zich niet afmelden voor e-mails over transacties of communicatie met betrekking tot uw account bij ons.

  Promotionele mailings. U kunt zich afmelden voor Direct Mail-marketing en catalogussen per post door het afmeldformulier voor catalogussen op elk van de MillerKnoll-websites in te vullen. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke verzoeken tijdig te verwerken.

  Promotionele tekstberichten. Ontvangt u een tekstbericht van ons waarin promotionele informatie is opgenomen, dan kunt u ervoor kiezen deze tekstberichten niet langer te ontvangen. U kunt zich afmelden door het tekstbericht te beantwoorden met de tekst "STOP".

  U kunt zich ook afmelden (opt-out) voor marketing via ons Privacy Rights Portal.

  11.2 Recht om verkoop van gegevens te weigeren

  We mogen de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3 verstrekken aan derden ten behoeve van hun gerichte marketing en om uw ervaring op onze Website te verbeteren.Alle klanten hebben het recht de verkoop van hun persoonsgegevens te weigeren via het Privacy Rights Portal.

  Om het online volgen van activiteiten en het delen van gegevens via cookies te weigeren, kunt u zich voor elke cookie-categorie (behalve strikt noodzakelijke cookies) afmelden door op de knop "Cookie Settings" in de Cookieverklaring te klikken, die onderaan elke MillerKnoll-website te vinden is.

  11.3 Recht om persoonsgegevens te verwijderen/wissen
  Alle klanten hebben het recht ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over hen hebben verzameld te verwijderen. Vaak moeten wij uw persoonsgegevens echter bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen te beslechten, onze overeenkomsten na te leven, of voor andere zakelijke doeleinden. U kunt uw rechten uitoefenen via het Privacy Rights Portal.

  11.4 Recht op inzage
  Consumentenhebben het recht om ons te verzoeken over hen verzamelde persoonsgegevens in te zien. U kunt ons verzoeken om inzage in de categorieën persoonsgegevens die we in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan uw verzoek hebben verzameld, en voor elke categorie: de bronnen waaraan de persoonsgegevens zijn ontleend; het zakelijke of commerciële doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld; de derden aan wie we de categorie persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden hebben verkocht of bekendgemaakt; en het zakelijke of commerciële doel waarvoor we de categorie persoonsgegevens hebben verkocht of bekendgemaakt. U kunt ook verzoeken de specifieke persoonsgegevens die we over u hebben, aan u te verstrekken. U kunt uw rechten uitoefenen via het Privacy Rights Portal.

  11.5 Recht van gegevensoverdraagbaarheid
  Alle klanten hebben het recht een kopie van hun persoonsgegevens te verkrijgen in een eenvoudig bruikbare vorm. U kunt uw rechten uitoefenen via het Privacy Rights Portal.

  11.6 Recht van wijziging/rectificatie
  AAlle consumenten hebben het recht om ons te verzoeken de over hen verzamelde persoonsgegevens te verwijderen. U kunt de meeste van uw accountgegevens op onze Website openen en bijwerken door in te loggen op uw account. U kunt ons ook bereiken via het Privacy Rights Portal.

  11.7 Recht van beperking/bezwaar
  In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken. U kunt uw rechten uitoefenen via het Privacy Rights Portal.

  11.8 Verificatie
  We kunnen bepaalde persoonsgegevens verzamelen om uw identiteit te controleren, waaronder een e-mailadres, een postadres en een door de overheid uitgegeven identificatienummer. We kunnen externe verificatiebedrijven inschakelen om ons te helpen uw identiteit na te trekken. Als u een verzoek namens een huishouden indient, moeten we de identiteit van elk lid van het huishouden aldus natrekken.

  11.9 Gebruik van gemachtigde
  Als u een van de bovenstaande verzoeken via een gevolmachtigde indient, zullen we u om een schriftelijke machtiging vragen en proberen uw identiteit op de hierboven vermelde manieren na te trekken (al naar gelang het soort verzoek), of we zullen een wettelijke volmacht accepteren. Om een verzoek in te dienen via een gevolmachtigde, neemt u contact op met privacy@millerknoll.com.

  11.10 Antwoordtermijn
  We zullen binnen dertig (30) kalenderdagen reageren op verzoeken tot Verwijdering en verzoeken om inzage; als we meer tijd nodig hebben, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Het kan in totaal zestig (60) dagen duren om op uw verzoek te reageren. We reageren binnen vijftien (15) werkdagen op verzoeken om u af te melden.

  11.11 Non-discriminatie
  We zullen u niet discrimineren wegens het uitoefenen van uw rechten.

 12. Contactgegevens

  Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via:

  Postadres:
  MillerKnoll
  T.a.v.: Legal Department Privacy Inquiry
  855 East Main Ave.
  Zeeland, MI 49464

  Email:
  privacy@millerknoll.com

 13. Wijzigingen in onze Privacyverklaring
  We kunnen van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Wanneer we dat doen, zullen we deze pagina bijwerken en de datum van de laatste update bovenaan de pagina weergeven. We raden u aan om deze Website regelmatig te controleren om meer te weten te komen over de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en delen. Als u onze Website blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert. Als u onze Website gezien de nieuwe versie van de Verklaring niet langer wilt gebruiken, verwijder dan alle mobiele applicaties en staak het gebruik van onze Website. Indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen voor het aanbrengen van wezenlijke wijzigingen in de manier waarop we omgaan met eerder van u verzamelde gegevens. Als u dergelijke toestemming niet geeft, blijven we persoonsgegevens gebruiken op een wijze die overeenstemt met de versie van deze Privacyverklaring op grond waarvan deze zijn verzameld, of we verwijderen de persoonsgegevens